Opseg ispitivanja automata pri nadzoru

Ispitnim radnjama u postupku nadzora utvrđuje se slijedeće:

  • Identičnost automata s tehničkom dokumentacijom
    • Opći podaci automata - utvrđuju se podaci o proizvođaču, mjesecu/godini proizvodnje, tvorničkom, serijskom i inventarskom broju, vrsti i tipu automata za igranje.
    • Tehničke značajke - utvrđuju se oznake i podaci funkcionalnih cjelina: strojne opreme, programske opreme i postavki te ostali podaci: certifikati o elektronskoj sigurnosti i radiofrekvencijskim smetnjama, dokazi o vlasništvu, oznaka potvrde o prethodnom tehničkom pregledu.
  • Ispravnost kontrolnih uređaja i uređaja za upravljanje i igranje Na uređajima se utvrđuje ispravnost: strojne opreme (kućišta, monitora/terminala na doticaj, upravljačkih uređaja), programske opreme (sukladnost checksume ili MD5sum), kontrolnih uređaja za registraciju ulaza/izlaza, mehaničkih i dimenzijskih svojstava automata.
  • Sigurnost rada i funkcioniranje uređaja za uključivanje i isključivanje iz pogona Ispituje se: ispravnost mrežnog kabela i utikača, unutarnje električne instalacije, ispravnost rada i izvedbe mrežnog prekidača, povezanost metalnih dijelova i uzemljenja na mrežnom utikaču.
  • Zaštita od neovlaštenog pristupa Utvrđuju se zatečeno stanje zaštitnih naljepnica i plombi i postavljaju nove sukladno zakonskim propisima.
  • Nalaz o tehničkoj ispravnosti Nakon tehničkog pregleda izdaje se zapisnik o tehničkom pregledu prema kojem se za pozitivni nalaz izdaje potvrda (atest) o tehničkoj ispravnosti automata za uporabu.