Koristi/prednosti od nadzora

  • Daje legalitet priređivačima igara i oslobađa ih veza s kriminalnom i lošom reputacijom u društvu.
  • Definira status priređivača igara, koje igre su dozvoljene, unutrašnju organizaciju igračnica, lokaciju igračnica i sl.
  • Štiti potrošača-igrača jer provedbom nadzora osiguravaju se na automatima poštene igre.