Novo izdanje ISO 50001 – Sustav upravljanja energijom21. kolovoza je izašla druga verzija međunarodne norme ISO 50001- Sustav upravljanja s energijom – Zahtjevi s uputama za upotrebu.

Upotreba energije predstavlja skoro 60 % svjetskih emisija stakleničkih plinova. Energetska učinkovitost i klimatske promjene ključni su dio 17 ciljeva održivog razvoja u planu Ujedinjenih naroda 2030. ISO 50001 sve više dobiva na značenju, od svog objavljivanja prije sedam godina. Do kraja 2017. godine izdano je ukupno 22.850 certifikata za sustave upravljanja energijom prema normi ISO 50001 (ISO Survey), od toga 84,7 % u Europi.

Glavne promijene u  ISO 50001:2018 u odnosu na prijašnju verziju norme su:

  • usvajanje jedinstvene strukture ISO norme za sustave upravljanja, uključujući centralni  tekst i opću terminologiju;
  • podrška integraciji sa strateškim procesima upravljanja; 
  • veći naglasak na ulozi uprave; 
  • ažurirani su određeni pojmovi i definicije te nove definicije, uključujući "poboljšanje energetske učinkovitosti"; 
  • pojašnjenje isključivanja vrsta energije; 
  • pojašnjenje energetskih pregleda; 
  • pokazatelji normalizacije energije i energetske učinkovitosti; dodane su pojedinosti o planovima za prikupljanje energetskih podataka (prethodni planovi za mjerenje potrošnje energije) i pripadajući zahtjevi; 
  • Pojašnjenje pokazatelja energetske učinkovitosti (EnPI) i energetske baze (EnB) za bolje razumijevanje tih pojmova. 

Organizacije koje su certificirane prema zahtjevima ISO 50001: 2011 imat će tri godine za prijelaz na  ISO 50001: 2018

 
06. 10. 2018