Akreditacija za PCI DSSSIQ Ljubljana je postao prva PCI DSS akreditirana organizacija u JI Europi. Zbog toga može provesti najzahtjevniju provjeru IT sigurnosti u financijskim i trgovačkim organizacijama širom svijeta.
 
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) je međunarodna norma za sigurnost sustava plaćanja karticama (American Express, Discover Financial Services,JCB International, MasterCard and Visa). Osigurava okvir za provedbu odgovarajuće zaštite podataka kreditnih kartica.

Sve organizacije koje obrađuju, pohranjuju ili prenose podatke kreditnih kartica moraju ispunjavati zahtjeve PCI DSS-a i moraju provesti godišnji QSA audit i kvartalnu ASV provjeru ranjivosti. 
Obaveza potvrde ovisi o broju obrađenih transakcija kreditnih kartica godišnje
i obavezna je za trgovce, financijske institucije i centre za obradu podataka. 

 

 

 
17. 11. 2016