Proširenje opsega akreditacijePri slovenskom akreditacijskom organu Slovenska akreditacija smo 03.02.2015.
proširili opseg akreditacije i za certificiranje sustava upravljanja s energijom po zahtjevu ISO 50001:2011.
Norma ISO 50001:2011 organizaciji pomaže da sa sustavnim upravljanjem energije smanjuje energetske troškove,
što je u vrijeme gospodarske i financijske krize iznimno važno te da smanji emisije stakleničkih plinova.
Iskustva iz Danske i Irske pokazuju, da su organizacije s uvedenim sustavom upravljanja energijom uštedjele od 5 do 15%.

Gledajući pristupe zapisane u normi, i u općoj praksi hrvatskih organizacija,
na području energetske učinkovitosti  ocijenjeno je da su u Hrvatskoj slični potencijali, koji se ne mogu postići  odjednom.
Promoviranjem energetske učinkovitosti  i aktivnim uvođenjem sustava upravljanja energije,
moguće je povećati energetsku učinkovitost  za najmanje 2% godišnje.
Također se procjenjuje da će norma imati utjecaj na čak 60% potrošnje energije u svijetu.


Petra Domijan, dipl.ing.
koordinatorica ocjenjivanja sustava upravljanja
Opens window for sending emailpetra.domijan@siq.hr 

 

 

 
06. 02. 2015