Nezavisnost

Sve aktivnosti (tako i aktivnosti ispitivanja i kontrole) u SIQ Croatia d.o.o. izvodimo u skladu s politikama tvrtke (uključujući i politiku ispitivanja i kontrole). Organizacijska struktura osigurava da osoblje prilikom obavljanja svakodnevnih zadataka nije pod utjecajem bilo koga tko ima neposredan komercijalni interes u vezi utvrđivanja usuglašenosti i da pri radu ne dolazi do sukoba interesa.

SIQ, također osigurava svoju neutralnost pri izvođenju svih svojih usluga tako što ne vrši savjetodavne aktivnosti pri uspostavljanju i/ili održavanju usklađenosti s normama. Poštenost, nezavisnost i nepristranost su naše vrijednosti.