Oznaka CE

Oznaka CE je kratica francuskih riječi "Conformité Européene" ("europska sukladnost").

S oznakom CE, koju pronalazimo na proizvodu, proizvođač izjavljuje da taj proizvod ispunjava bitne zahtjeve sigurnosti, zaštite zdravlja i okoliša koje određuje europska zakonska regulativa, odnosno većina donesenih direktiva za te proizvode.

Za vladine organe CE oznaka na proizvodu je dokaz da se taj proizvod na tržištu pojavljuje legalno. Omogućava jednostavan protok roba unutar jedinstvenog tržišta EU i osnova je da ga carinske službe ili druga tijela nadzora na tržištu mogu koristiti za povlačenje nesukladnih proizvoda s tržišta.

SIQ je prijavljeno tijelo (notified body) za slijedeće direktive

 • 73/23/EGS ili 2006/95/ES - Električna oprema, namijenjena za uporabu u   određenom naponskom području (nisko naponska oprema)
 • 89/686/EGS - Osobna sigurnosna oprema
 • 89/336/EGS ili 2004/108/ES – Elektromagnetska kompatibilnost (i njene promjene)
 • 98/37/ES - Sigurnost strojeva (prethodna 89/392/EGS i njene promjene)
 • 99/5/ES - Radijska i telekomunikacijska terminalna oprema
 • 93/42/EGS - Medicinski uređaji
 • 94/9/ES -  Oprema za uporabu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi
 • 95/16/ES – Dizala
 • 2000/14/ES - Direktiva o emisiji buke strojeva za vanjsku uporabu
 • 89/106/EGS - Građevinski proizvodi
 • 2004/22/ES - Mjerni instrumenti

Usluge

 • Pomoć pri izradi tehničke mape proizvoda,
 • Tumačenje tehničkog zakonodavstva i normi (direktiva)
 • Potvrdu o pregledu tehničke mape,
 • CE - Izjava o sukladnosti,
 • EC - Certifikat o tipnom ispitivanju.