Međunarodna certifikacija

Kada globalno tržište postaje dostižan cilj

Više od 40 godina našeg djelovanja, uz pomoć stranih srodnih i partnerskih institucija, razvili smo jedinstven i djelotvoran postupak za dobivanje različitih certifikata za većinu svjetskog tržišta.

Vaša želja za dostup do tržišta na bilo kojem kontinentu je za nas izazov. S dobivenim međunarodno priznatim certifikatima, licencama za skupinu evropskih certifikacijskih znakova i dobro uhodanim vezama s valjanim institucijama širom po svijetu, otvaramo vam vrata globalnog tržišta bez obzira da li se radi o obveznom ili dobrovoljnom certificiranju

 

NTR - CCA Notification of Test Results

Dokument NTR je međunarodno valjan certifikat o sukladnosti, koji SIQ dodjeljuje kao član europskog sporazuma CCA (CENELEC Certification Agreement). Sporazum CCA među europskim certifikacijskim tijelima ukida potrebu za ponovnim ispitivanjima sigurnosti proizvoda i koristi harmonizirane postupke za upravljanje kvalitete proizvodnje pri proizvođačima.

Certifikat CB

Certifikat CB je rezultat sudjelovanja certifikacijskih organa iz više od 40 država u okviru međunarodne sheme za priznavanje ispitnih izvještaja i rezultata. Kao dokument za dokazivanje sigurnosti proizvoda dobiva se dokument valjan i značajan i izvan država članica CB sheme.

CCA EMC

Certifikacijski znak CCA EMC na električnom uređaju dokazuje, da je uređaj sukladan po europskim normama za elektromagnetsku kompatibilnost. Osigurava, da je proizvod tipno ispitan pri potpisnicima sporazuma CCA EMC i da je pod nadzorom i njegova proizvodnja.

ENEC

ENEC je jedinstven dobrovoljni europski znak, koga članice certifikacijskog sporazuma (grupa ENEC) dodjeljuju u skladu s posebnim međusobnim dogovorom. Upotrebljava se za električne svjetiljke i pribor za svjetiljke (npr. prigušnice, kućišta, starteri,...), sklopke za aparate, opremu informacijske tehnologije te sigurnost izolacijskih transformatora. Znak na uređajima omogućava dobaviteljima dostup na tržišta svih država, koje su članice Europske unije, članice Europskoga udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) ili države pristupnice u EU.

Keymark

Keymark je jedinstven dobrovoljni europski znak, koga članice certifikacijskog sporazuma (grupa Keymark) dodjeljuju u skladu s posebnim međusobnim dogovorom. Upotrebljava se za kućanske i slične aparate. Tako kao znak ENEC, znak Keymark na uređajima omogućava dobaviteljima dostup na tržišta svih država, koje su članice Europske unije, članice Europskoga udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) ili države pristupnice u EU.