Upotreba certifikacijskog znaka

Organizacija može informacije o pridobivanju certifikata SIQ za sustave upravljanja objaviti u široj javnosti. To može učiniti na različite načine.

Jedan od mogućih oblika je korištenje certifikacijskog znaka SIQ na dopisima, ponudama, internet stranicama, reklamnim materijalima…. Organizacija, koja prodobije certifikat SIQ,  stječe i pravo besplatnog korištenja certifikacijskog znaka SIQ.

Više informacija pogledajte na dokumentu o upotrebi SIQ in IQNet certifikacijskih znakova.
Certifikacijske znakove možete naručiti na e-mail: siq.certifikati@siq.si.

Za eventualnu drugačiju upotrebu certifikacijskog znaka nositelj certifikata mora dobiti pisano odobrenje SIQ. Za dodatna pojašnjenja smo na usluzi na tel.broju: + 386 1 4778 156.