OHSAS 18001 Sustav sigurnosti i zdravlja na radu

Sigurnost i zdravlje na radu kao dio poslovanja

Zaposlenici su značajan dio svake organizacije. Stoga je vrlo važno kako se fizički i psihički osjećamo pri obavljanju svog posla, jer rad može imati pozitivnog ali i negativnog utjecaja na naše zdravlje.

Ako osoba obavlja posao koji ga veseli i u kojem vidi ostvarenje svojeg opredjeljenja, te ako pri tome nije izložena pretjerano škodljivim utjecajima, ostaje zdrava ili joj se zdravstveno stanje čak poboljšava.
 
Glavni razlozi koji motiviraju organizacije da zdravlju i sigurnosti pri radu daju primjerenu pozornost su zakonodavni, etički i ekonomski razlozi, zadovoljstvo zaposlenika i ugled organizacije.

Opens internal link in current windowNovo izdanje norme ISO 45001:2018