Sigurnost hrane

ISO 22000:2005 – Sustav upravljanja sigurnošću hranom

Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) 2005 izdala je normu ISO 22000: 2005 - Sustavi upravljanja sigurnošću hrane - Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane.Rješenje za ujedinjenje norme sigurnosti hrane, koji je trenutno međunarodno priznata.


ISO 22000:2005 kombinira sve zahtjeve HACCP Codex Alimentarius, pravila dobrog poslovanja i dobre higijene, sljedivosti i označavanje hrane. Standardno se koristi u svim fazama lanca prehrane.
Organizacije koje imaju na svojim sustavima već instaliran neki od ISO normi (ISO 9001, ISO 14001, ..) ili certificirani HACCP sustav će biti lakše dobiti i ISO 22000:2005.


U SIQ smo za vas pripremili usluge u području sigurnosti hrane - sustav HACCP:

  • Prosudba i certificiranje sustava HACCP kao nadogradnja sustava  ISO 9001:2008
  • Ocjena stanja sustava HACCP u organizaciji
  • Ocjena sustava HACCP kod dobavljača
  • Periodični nadzor sustava HACCP u organizaciji
  • Aktivno učenje

Prosudba i certificiranje sustava HACCP kao nadogradnja sustava ISO 9001:2008

Organizacije koje već imaju certifikat za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, mogu dobiti ovu nadogradnju s certifikatom kojim se potvrđuje usklađenost sustava upravljanja sa zahtjevima HACCP sustava.
Certifikacija uključuje procjenu dokumentacije, certifikacijski audita tvrtke, godišnji provjeru rada sustava i oporavka, procjenu svake tri godine.
Potvrda vrijedi dok tvrtka zadovoljava zahtjeve norme ISO 9001:2008 i HACCP sustava.

Ocjena stanja sustava HACCP u organizaciji

U organizaciji, koja već ima uspostavljen HACCP sustav, izvedemo neovisnu procjenu sustava sa zahtjevima HACCP te dajemo savjete i preporuke, koji organizaciju usmjeravaju u daljnje aktivnosti i poboljšanja već uspostavljenog sustava.

Nakon pozitivne ocjene, dajemo izjavu o sukladnosti prema HACCP.

Organizacija sama na ovaj način značajno doprinosi kvaliteti sigurnosti hrane u cijelom prehrambenom lancu, u kojem je važna karika.

Ocjena stanja sustava HACCP s dobavljačima

Organizacije, koje već imaju uspostavljen HACCP sustav, moraju osigurati da zahtjevi sustava HACCP ispunjavaju sve organizacije, koje se u njihovoj proizvodnji ili uslužnom lancu uključuju sa svojim proizvodima ili uslugama.

Implementaciju sustava HACCP kontroliramo kod Vaših dobavljača i kooperanata, te o tome dajemo stručnu i nepristranu ocjenu stanja.

Periodični nadzor sustava HACCP u organizaciji

Svaka organizacija koja ima  uspostavljen sustav HACCP mora se prilagođavati razvoju i drugom promjenama koje su uvedene u postojeći proces.

Ako želi pratiti brzi razvoj i sve veće zahtjeve potrošača, mora slijediti zakonske promjene na području hrane i u svakom trenutku osigurati da, unatoč promjenama učinkovito može implementirati sustav HACCP.

Upravo iz tih razloga je potrebno periodično pregledavati, ocjenjivati i poboljšavati.

Brigu, kako postaviti plan periodičnih procjena , možete prepustiti nama. Ponudit ćemo Vam stručnu izvedbu.

Aktivno učenje

Radionice koje organiziramo na temu sigurnosti hrane (HACCP, ISO 22000:2005,IFS) drže priznati stručnjaci. Organizacije, ali i pojedinci, steknu potrebna znanja za uspješnu provedbu  i unapređenje sustava sigurnosti hrane.

Organizacije, koje nemaju uspostavljen sustav sigurnosti hrane (HACCP, ISO 22000:2005, IFS) nudimo izobrazbu  koja je  prilagođena prirodi njihove djelatnosti. Na temelju ovakvih osobnih programa obuke, organizacije uspješnije izgrađuju sustav i održavaju ga.

Nove usluge

  • IFS Standard
  • IFS Logistic
  • BRC Global Standard Food

IFS Standard
S rastom globalnog  udjela proizvoda s privatnom oznakom , trgovci su prepoznali  potrebu za jedinstvenim kriterijima za ocjenjivanje prehrambenih proizvođača. IFS je standard za komunikaciju između trgovaca i proizvođača hrane. Njegovi počeci sežu iz  2002, gdje je njemačko trgovačko udruženje (HDE - Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) počeo je oblikovati IFS standard. Francusko trgovačko udruženje (FCD -Federation des Enterprises du Commerce et de la Distribution) pridružilo  se ovom  trendu 2003 i sudjelovao u četvrtom izdanju norme. Naknadno se pridružilo i talijansko trgovačko društvo. U kolovozu 2007 objavljeno je i peto izdanje standarda za procjenu dobavljača standarda (IFS - International Food Standard - Standard for Auditing Retailer (and Wholesaler).

Prodorom europskih i svjetskih maloprodajnih lanaca u Sloveniju, također  prenose svoje zahtjeve na slovenske prehrambene proizvođače i dobavljače proizvoda u trgovačkim centrima. IFS standard kombinira standardne zahtjeve HACCP Codex Alimentarius s pravilima dobrog poslovanja i dobre higijenske prakse, sljedivosti i označavanje hrane. Organizacije koje imaju na svojim sustavima već instaliran neki od ISO standarda (ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, ..) ili certificirani HACCP sustav će biti lakše dobiti potvrdu IFS.


IFS Logistic
U lipnju 2006 izdan je  međunarodni standard IFS Logistic koji je poveznica između proizvođača i trgovaca.

Namijenjen je ponuđačima logističkih usluga, u suradnji s trgovačkim lancima. Izdan je od strane njemačke trgovačke komore (HDE - Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) i francuske trgovine (FCD -Federation des Enterprises du Commerce et de la Distribution).

Na samom vrhuncu globalizacije pojavljuje se  transport  i skladištenje proizvoda u središtu pozornosti. Od trenutka proizvod (hrana ili "ne") kada napusti organizaciju, postaje meta različitih čimbenika rizika. Održavanje je potrebno za kvalitetu proizvoda i osiguranje sigurnosti u svakom dijelu opskrbnog lanca sve do potrošača.
Standard IFS Logistic  kombinira opće zahtjeve sustava upravljanja u organizaciji sa specifičnim zahtjevima za područja skladištenja, distribucije i transporta. Organizacije koje imaju na svojim sustavima već instaliran neki od ISO standarda (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ..),  lakše će dobiti logistički certifikat IFS.

BRC Global Standard Food
Godine 1998, trgovačko udruženje British Retail Consortium (BRC) se odazvalo potrebama industrije i izdalo tehnički standard  BRC Food, koji je postao osnova za ocjenjivanje trgovačkih marki.Sada je u pripremi peto izdanje standarda BRC Global Standard for Food Safety.   
Bitni zahtjevi u normi se odnose na uvođenje HACCP, dokumentiranog sustava upravljanja kvalitetom i upravljanja okolišem, procesima i osobljem. Organizacije koje imaju na svojim sustavima već instaliran neki od ISO standarda (ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, ..) ili certificirani HACCP sustav lakše će dobiti certifikat BRC Global Standard for Food Safety.