ISO 14001 Sustav upravljanja okolišem

Što je sustav upravljanja okolišem?

Sustav upravljanja okolišem obuhvaća sve aspekte utjecaja na okoliš proizvodne ili uslužne djelatnosti. Obuhvaća ispunjavanje zakonskih zahtjeva i uravnoteživanje troškova, učinkovito korištenje resursa, sprečavanje onečišćenja te odzivanje na zahtjeve i očekivanja poslovnih partnera organizacije, vlasnika odnosno osnivača organizacije kao i ostalih zainteresiranih strana. Zahtjeve sa smjernicama za sustav upravljanja okolišem nalazimo u normi ISO 14001:2004. Njena uporaba organizaciji pomaže u ostvarivanju načela politike okoliša. Tako se lakše sprječavaju moguće incidentne situacije opasne po okoliš. Poslovanje se neprestano poboljšava i prilagođava novim zahtjevima kupaca, tržišta, zakonodavstva i napretku tehnologije i znanosti.

Koristi sistematičnog upravljanja zaštitom okoliša

  • Poboljšanje metoda upravljanja procesima
  • Poboljšanje tržišne konkurentnosti
  • Povećanje povjerenja javnosti, kupaca i poslovnih partnera
  • Potpora u slučaju vanjskog nadzora, kojeg u organizaciji provode upravna tijela ili kupci
  • Sustavno kontroliranje troškova uz postizanje pozitivnog trenda njihova smanjivanja
  • Poboljšanje radnih uvjeta