Integrirani sustavi upravljanja

Svaka pojedinačna norma sustava upravljanja predstavlja jedan dio upravljanja organizacijom. Zato je sasvim razumljivo da njihovo udruživanje daje mogućnost za poboljšanje cjelokupnog sustava upravljanja organizacijom.
 
Osnovna norma sustava upravljanja organizacijom trenutno je norma za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000. Ona je osnova i ostalim normama, koje se nju nadograđuju i proširuju ju. Koju od postojećih normi će organizacija odabrati uz normu ISO 9001:2000, ovisi o djelatnosti pojedine organizacije.

Organizacije koje svojom djelatnošću imaju bitan utjecaj na okoliš , uvest će i primjenjivati sustav za upravljanje okolišem u skladu sa zahtjevima norme ISO 14001:2004; Organizacije koje upravljaju podacima upotrijebit će jednu od informacijskih normi (BS 7799, Qweb); Organizacije iz prehrambenih djelatnosti uvest će sustav HACCP, ISO 22000; Organizacije koje pri radu imaju veće rizike po sigurnost i zdravlje na radu koristit će normu OHSAS 18001; Organizacije – dobavljači automobilskoj industriji koristit će normu za automobilsku industriju, organizacije koje proizvode medicinska pomagala normu ISO 13485.
 
Pojedina organizacija svoj sustav upravljanja može nadograđivati s više dodatnih sustava, ovisno o njenoj djelatnosti. Time postiže dodatni sinergijski učinak svih pojedinačnih sustava.