Sustavi upravljanja

Ocjenjivanje i certificiranje sustava upravljanja organizacija provodimo sukladno izabranim referentnim dokumentima, primjerice zahtjevima priznatih međunarodnih norma, aktualnim zakonskim zahtjevima ili posebnim ocjenjivačkim kriterijima.
 
Certifikat dokazuje, da organizacija ima uspostavljen sustav upravljanja sukladno odabranom referentnom dokumentu, da je sustav upravljanja dokumentiran, da ga organizacija provodi, održava i neprekidno poboljšava njegovu učinkovitost. Istovremeno certifikat je i efikasan motivacijski faktor organizacije za njen daljnji razvoj te oblik prepoznatljivosti organizacije na tržištu a time i njezinih proizvoda i usluga.

Želite li ponudu za certificiranje sustava upravljanja, molimo ispunite obrazac "Upitnik o organizaciji "(novo izdanje)i dostavite ga e-poštom na info@siq.hr.