Imenovano telo za MDD

SIQ je prijavljeno telo (Notify body) s oznakom 1304 za postupke ocenjivanja sukladnosti medicinskih pomagala sa 93/42/EEC Direktivo o medicinskih pomagala. 

Opseg na vrste medicinskih pomagalih i modela za ocenjivanje sukladnosti moguće je vidjeti na web stranici i na Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.