EMAS

Što je EMAS

Shema EMAS (ECO - Management and Audit Scheme – shema upravljanja okolišem i prosuđivanja) namijenjena je ocjenjivanju i poboljšavanju učinkovitosti upravljanja okolišem u organizaciji te informiranju javnosti o postignućima. Otvorenosti i periodičko objavljivanje provjerenih informacija o okolišu, bitna su razlika po kojoj se shema EMAS i norma ISO 14001 razlikuju. Izjava o okolišu predstavlja glavni način upoznavanja javnosti s rezultatima  neprekidnog poboljšavanja upravljanja okolišem i predstavlja mogućnost za promociju organizacije svim zainteresiranim stranama: kupcima, dobavljačima, lokalnoj zajednici, zaposlenima i ugovornim stranama. Organizacija može objaviti i provjerene isječke iz izjave o okolišu, s kojima želi približiti rezultate zaštite okoliša zainteresiranim stranama.  Zahtjev za uspostavu, verifikaciju i registraciju sustava upravljanja okolišem po shemi EMAS definiraju: uredba 761/2001/ES i odluka komisije EU o smjernicama za provođenje uredbe 681/2001/ES.
 

Što zahtjeva EMAS

  • Inicijalni pregled okoliša, koji daje ishodišno stanje za mjerenje napretka okoliša u skladu s prilogom VII uredbe
  • Uspostavljen sustav upravljanja okolišem prema ISO 14001 normi i dodatno ispunjavanje zakonodavstva, neprestano poboljšavanje, komuniciranje s javnosti i sudjelovanje zaposlenika u skladu s prilogom I uredbe
  • Cjelovito planiranje i izvođenje unutarnjih prosudbi u skladu s prilogom II uredbe, koji su prije postupka verifikacije izvedeni na područjima s najvećim utjecajem na okoliš
  • Izjavu za javnost o okolišu u skladu s prilogom III uredbe.

Postupak registracije

Postupak registracije po EMAS sastavljen je iz dva dijela. U prvom dijelu, akreditirani prosuditelj okoliša provjerava ispunjavanje EMAS zahtjeva i validira (potvrđuje) izjavu o okolišu. Potvrđenu izjavu o okolišu organizacija prilaže prijavljenom tijelu – upravno-zakonodavnom tijelu, koje provjerava ispunjava li organizacija kriterije za registraciju, i upisuje organizaciju u registar EMAS.

Postupak verifikacije

Postupak verifikacije sadrži:

  • pregled dokumentacije
  • certifikacijsku prosudbu
  • potvrđivanje izjave o okolišu i informacija o uspješno izvedenoj certifikacijskoj prosudbi.