Novo izdanje norme ISO 45001:2016

Uvod

Dvadeset godina od izdavanja prve šire prepoznate norme koji se bavi sustavima upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu, tj. norme BS8800 – Upute za sustav upravljanja sigurnošću i zdravlja na radu, Međunarodna organizacija za normizaciju namjerava po prvi puta objaviti međunarodnu normu koji će se odnositi na to područje. To će biti ISO 45001 koji će iznijeti zahtjeve za sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu. Biti će napisan u skladu s ISO uputom za jedinstvenu strukturu norme za sustave upravljanja i u velikoj mjeri biti će utemeljen na normi BS OHSAS 18001. Za razliku od ISO 9001 i ISO 14001 čija izrada se provodi u okviru tehničkih odbora, ISO je za izradu ove norme osnovao projektni odbor ISO PC 283. Prvi sastanak odbora je bio krajem listopada 2013. godine, u čijem radu su sudjelovale 44 države i 15 promatrača, kao i međunarodne organizacije, pored ostalih i Međunarodna organizacija rada.

Proces izrade prve verzije međunarodne norme za sustave upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu

Početak izrade norme seže do listopada 2013. godine, kada se po prvi put sastao projektni odbor za izradu norme. Već u prosincu 2013. godine je izašla prva radna verzija norme ISO 45001. Predviđa se da će izrada norme trajati tri godine i da 2016. godine možemo očekivati njezino objavljivanje

Šta će donijeti prvo izdanje norme

Hoće li međunarodna norma za sustave upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu donijeti novi impuls uređenosti na području sigurnosti i zdravlja na radu je pitanje, ali će svakako dati veću važnost sustavskom pristupu i pojednostaviti ga. Norma će imati propisanu strukturu (10 poglavlja). Iz radne verzije je uočljivo da je struktura nova, ali da je norma sadržajno preuzela zahtjeve trenutno najčešće korištene norme BS OHSAS 18001:2007. U radnoj verziji su određeni zahtjevi iz poglavlja koje govori o planiranju, prebačeni u poglavlje gdje su zahtjevi koji se odnose na funkcioniranje. Ta promjena djeluje logično, a zahtjevi kako su sada napisani, nama, korisnicima, biti razumljiviji. S druge strane, među zahtjevima u ovom trenutku ne postoji zahtjev za imenovanje predstavnika najvišeg rukovodstva za sigurnost i zdravlje, što je možda loše rješenje nego ovo sadašnje. Vjerojatno će biti i niz izmjena termina, što nije beznačajno ni za stručnu javnost niti za korisnike.
O promjenama biti će moguće više govoriti poslije narednih radnih verzija norme. 

Vremenski okvir izrade

Poslije prvog sastanka projektnog odbora ISO PC 283, u prosincu 2013. godine je izašla radna verzija norme ISO/WD 45001. 18.07.2014. je izašao nacrt međunarodne norme ISO/CD 45001, koji je već dao opipljive okvire zahtjeva buduće norme, čije izdavanje očekujemo 2016. godine.

Očekivanja

Ako je kod sustava upravljanja kvalitetom ocjenjivanje rizika na prvi pogled novi zahtjev, to je kod sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu već poznato, ali usprkos tome ima mogućnosti za poboljšanja. Zanimljivije će biti da će se vidjeti kako će se korisnici baviti zahtjevima, za koje možemo sa sigurnošću tvrditi da će biti u normi i koje se odnose na prilike koje će morati prepoznati organizacije i s njima u vezi da izvode (određene) aktivnosti. Uniformiranom  strukturom norme za sustave upravljanja biti će olakšana i njihova istovremena upotreba i integracija. Pri korištenju i integraciji različitih aspekata upravljanja (ISO 9001, ISO 14001,...) u jedinstven sustav upravljanja organizacijom, aspekt sigurnosti i zdravlja na radu će lakše doprinositi realizaciji strateških odluka i ispunjavanju misije organizacije.