Što donosi novo izdanje norme ISO 9001:2015?

Revizija norme za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001


Upotreba međunarodne norme za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 se, počevši od prvog izdanja 1987. godine, veoma proširila širom svijeta i danas se koristi i u privatnom sektoru, javnoj upravi i drugim organizacijama. Broj korisnika još uvijek raste. Danas je prema zahtjevima norme ISO 9001 certificiralo više od 1,1 milijuna sustava upravljanja u organizacijama širom svijeta.


Norma ISO 9001 je u međunarodnom poslovnom okruženju uspostavljen standard koji je u mnogim industrijama postao osnovni dokaz sposobnosti organizacije da ispuni očekivane zahtjeve korisnika. Također, ona je alat za efektivno i efikasno poslovanje organizacije koji se ustalio kod korisnika i, ako se pravilno primjenjuje, osigurava stalno poboljšavanje rada organizacije. To je norma koja organizacijama značajno olakšava, a u nekim slučajevima čak i omogućava pristup različitim tržištima i doprinosi njihovom uspjehu na njima.


Norma ISO 9001 je već bila revidirana 1994, 2000 i 2008. godine, redom. Godine 2015. očekujemo peto izdanje. U daljem tekstu je opisana ova revizija i njeni ciljevi.

Proces revizije
Početak revizije norme ISO 9001 seže do studenog 2012. godine. Revizija će trajati tri godine. Objavljivanje se očekuje krajem 2015. godine.
Prilikom revizije biti će potrebno da se nadmaši dodatni, poseban izazov, a to je potpuno nova struktura norme (tzv. „struktura visokog nivoa“), koju je ISO uvela 2012. godine za sve norme za sustave upravljanja. Time će se svakako omogućiti veća sinergija u slučaju kada se ISO 9001 upotrebljava s drugim normama za sustave upravljanja.

 

Svrha revizije norme je:

 • prilagođavanje trenutnim praksama upravljanja kvalitetom (posljednja veća revizija je bila 2000. godine);
 • usklađivanje s kompleksnijim, dinamičnijim i zahtjevnijim okruženjem u kojem organizacije djeluju.

Usprkos tome:

 • norma ostaje općeg tipa, što znači da će i dalje biti pogodna za organizacije svih vrsta i veličina;
 • norma će biti široko upotrebljiva i pružat će koristi, bez obzira na zrelost sustava upravljanja kvalitetom organizacije;
 • svrha i predmet i područje primjene norme ostaju isti kao i u važećoj verziji.

Svi očekuju da će revidirani ISO 9001 značajno osnažiti potencijal i koristi od sustava upravljanja kvalitetom.


Što donosi novo izdanje norme
Iako je norma još uvijek u procesu nastajanja, neke promjene su već poznate: struktura norme je promijenjena (kao što je već napomenuto, ista je za sve međunarodne norme za sustave upravljanja), revidirani su principi kvaliteta, postavljeni su novi zahtjevi u pogledu odnosa organizacije prema vanjskom i unutrašnjem okruženju, kao i zahtjevi u pogledu upravljanja rizicima, a biti će izmijenjena i terminologija.

Neke promjene norme koje su već vidljive:

 • Principi upravljanja kvalitetom: biti će ih sedam, tj. jedan manje nego danas. Među principima neće biti eksplicitno naveden sistemski pristup, koji je će biti pokriven procesnim pristupom. Princip uzajamno korisnih odnosa s isporučiocima će se proširiti na sve zainteresirane strane.
 • Struktura norme:
  • Predmet i područje norm
  • Normativne reference
  • Termini i definicije
  • Kontekst organizacije
  • Liderstvo
  • Planiranje sustava upravljanja kvalitetom
  • Podrška
  • Funkcioniranje
  • Vrednovanje performansi
  • Poboljšavanje
 • Terminologija: U cilju upotrebe zahtjeva norme u uslužnim organizacijama i u cilju olakšavanja razumijevanja i prihvaćanja zahtjeva, jedna od ključnih promjena je zamjena trenutno korištenog termina „proizvod“ sa „proizvod i usluge“.
 • Promjene sadržaja:
  • Kontekst organizacije. Zahtjevi  u tom poglavlju uglavnom predstavljaju novinu. Što se očekuje od organizacije? Prepoznavanje zahtjeva iz vanjskog i unutrašnjeg okruženja u vezi s njenom misijom i strateškim smjernicama. Razumijevanje potreba i očekivanja zainteresiranih strana. Također, u ovom poglavlju je eksplicitno postavljen zahtjev za procesnim pristupom.
  • Uprava. Dano je dosta detalja u pogledu dokazivanja ispunjavanja zahtjeva postavljenih u tom poglavlju.  Novim izdanjem norme politika kvalitete vjerojatno će morati biti dostupna zainteresiranim stranama
  • Planiranje. Kratak rezime tog poglavlja bi bio da više neće biti preventivnih mjera, jer će organizacije ocjenjivati i upravljati rizicima. Organizacije će eliminirati ključne rizike, ili barem umanjiti njihov utjecaj kako bi sustav upravljanja kvalitetom ostvario očekivane rezultate i realizirao identificirane mogućnosti za poboljšanja. U ovom poglavlju su vrlo eksplicitno postavljeni zahtjevi za ciljeve kvalitete i za planiranje za ostvarivanje ovih ciljeva. Pored toga, očekivat će se da organizacije planiraju i upravljaju izmjenama.
  • Podrška. Zahtjevi u ovom poglavlju su ažurirani, dodani su zahtjev za upravljanje znanjem potrebnim za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, zahtjevi u pogledu unapređenja svijesti zaposlenih su prošireni, definirani su zahtjevi u pogledu interne i eksterne komunikacije. Ovo poglavlje se također bavi i dokumentacijom, odnosno s terminom “dokumentirane informacije” koji obuhvaća nekadašnje izraze: dokumentacija (uključujući i eksternog porijekla) dokumenta i zapisi.
  • Funkcioniranje. U ovom poglavlju se nalaze prikupljeni svi zahtjevi iz sedmog poglavlja trenutno važećeg izdanja norme kao i dodatni zahtjevi za upravljanje nesukladnostima
  • Vrednovanje performansi. Poglavlje obuhvaća praćenje, mjerenje, analize i vrednovanje, interne provjere i preispitivanje od strane rukovodstva
  • Poboljšavanje. Poglavlje obrađuje nesukladnosti, korektivne mjere i poboljšavanje ali ne govori više o preventivnim mjerama koje su sada stavljeni među zahtjeve u poglavlju o planiranju (upravljanje rizicima). Pri mjerenju je potrebno uzeti u obzir prepoznate rizike i mogućnosti.

Vremenski okvir revizije
Tehnički odbor  TC 176/SC2/WG24, odgovoran za revidiranje, je na svojoj trećoj sjednici, u travnju 2013. godine, radio na grubom nacrtu i napravio je prvu, tzv. odbornu verziju nacrta ISO/CD 9001. (Nacionalni odbori daju komentare na nacrt). Stručni komentari pristigli iz različitih zemalja su razmatrani u studenom 2013. godine i uzeti su u obzir u daljem radu na revidiranju norme. 
Plan revidiranja norme je:

 • Travanj 2014. godine, nacrt međunarodnog norme »DIS« – na odobravanje nacionalnim organizacijama članicama.
 • Ožujak 2015. godine, nacrt definitivnog teksta međunarodnog norme »FDIS« - na odobravanje nacionalnim organizacijama članicama.
 • Krajem 2015. godine, izdavanje norme ISO 9001:2015.
 • Krajem 2018. godine, završava se prijelazni period za organizacije certificirane po trenutno važećoj verziji norme ISO 9001:2008.

Očekivanja
Trenutna revizija daje normi novu stratešku orijentaciju. Uzima se u obzir  činjenica da se sve veći broj sustava upravljanja upotrebljava zajedno i integrirano s poslovnim procesima organizacije. Prioriteti su efektivnost i rezultat sustava upravljanja kvalitetom i zahtjeve sustava je potrebno prilagoditi trenutnim i budućim poslovnim okruženjima i zahtjevima. Sve veća usmjerenost ka upravljanju rizicima i mogućnostima i ka uzimanju u obzir zahtjeva zainteresiranih strana. Sustav upravljanja kvalitetom će postati alat za realizaciju strateških odluka i za ispunjavanje misije organizacije.


Priprema organizacija za novo izdanje norme
Organizacije koje već imaju certificiran sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima ISO 9001:2008 će imati rok do rujna 2018. godine za prelazak na novo izdanje norme. Stoga, na raspolaganju je dovoljno vremena, ali to ne smije da uljulja organizacije. Sve naše korisnike ćemo upoznati s izdanjem novog norme i pravovremeno ćemo ih upoznati s postupkom prelaska. One koji su više zainteresirani, pozivamo da prisustvuju našim obukama, na kojima će predavati magistar Peter Kunc, član tehničkog odbora ISO/TC 176, koji priprema novo izdanje norme (više o predavanju možete naći  ovdje). Novosti o novom izdanju norme objavljivat ćemo  na našoj internet stranici. (www.siq.si).