Očekivane promijene u normi ISO 14001:2015

Uvod

Krajem 2015. godine očekujemo treće izdanje norme ISO 14001 (Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputom za korištenje), jedne od najpopularnijih normi za sustave upravljanja. Od izdavanja prve verzije ovo norme 1996. godine do danas je certificirano više od 250.000 organizacija u 155 zemalja širom svijeta.
08. ožujka 2013. godine objavljen je nacrt norme ISO/CD 14001, namijenjen javnoj raspravi i dostavljanju komentara. Prijedlog su pripremili članovi tehničkog odbora međunarodne organizacije za normizaciju ISO/TC 207, u čijem je radu prisustvovalo 40 stručnjaka iz 25 država. U listopadu 2013. godine je tehnički odbor odgovoran za revidiranje, ISO/TC 207/SC 1, razmatrao drugu verziju nacrta ISO/CD 1400, a u srpnju 2014. godine je izrađen ISO/DIS 14001, koji je već dostupan široj javnosti (vidi ovdje).

Struktura i promijene sadržaja

Struktura nove verzije norme biti će usklađena sa strukturom koju je propisao Tehnički odbor ISO i koja je jednaka za sve norme sustava upravljanja, tako da će organizacije lakše integrirati različite sustave upravljanja (npr. Sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu).


U pogledu promijene sadržaja norme, studijska grupa u ISO/TC 207 je analizirala 11 tema kao što su održivi razvoj, unaprjeđenje performansi životne sredine, vrednovanje usklađenosti sa zakonskom regulativom. Analizirane su prepreke i mogućnosti tijekom primjene ISO 14001 u malim organizacijama u lancima nabavke i u suradnji s javnošću. Principi i Zahtjevi iz aktualne norme se održavaju i u novoj normi.


Norma će imati 10 poglavlja:

1. Predmet i područje norme

2. Normativne reference

3. Termini i definicije
Ta tri poglavlja su slična kao u ISO 14001:2004, dodano je još nekoliko novih definicija.

4. Kontekst organizacije. Poglavlje opisuje razumijevanje organizacije u vezi s potrebama i očekivanjima zainteresiranih strana, utvrđivanje predmeta i područja sustava upravljanja okolišem (EMS), kao i opće zahtjeve za sustav kao takav.

5. Liderstvo. U poglavlju se nalaze Zahtjevi koji se odnose na opredijeljenost rukovodstva, politiku i uloge, odgovornosti i ovlaštenja u sustavu upravljanja okolišem. Zahtjevi EMS se trebaju što bolje uključiti u poslovne procese. Opredijeljenost za sprečavanje zagađivanja je proširena još i na “umanjivanje rizika i upravljanje mogućnostima povezanih sa sprečavanjem zagađivanja, održiva upotreba resursa, smanjenje klimatskih promjena i adaptacija na njih, kao i zaštita životne sredine, „bio raznolikosti i obnova prirodnih staništa”.
 

6. Planiranje. Zahtjevi u ovom poglavlju su isti kao u postojećoj verziji norme i povezani su s identifikacijom aspekata životne sredine, zakonskim Zahtjevima i ciljevima u vezi sa životnom sredinom. Novi Zahtjevi, povezani s ovim elementima, su: razmatranje životnog ciklusa proizvoda odnosno usluge i uvjeta životne sredine izvan organizacije i utvrđivanje ključnih indikatora efektivnosti za svaki cilj u vezi sa životnom sredinom.

7. Podrška. U poglavlju su Zahtjevi u vezi s resursima, kompetentnošću, razvijanjem svijesti, komuniciranjem i dokumentiranjem informacija. Zahtjevi su mahom isti kao u ISO 14001:2004, ali su predloženi i dodatni Zahtjevi u vezi s izvještavanjem javnosti o informacijama u vezi sa životnom sredinom.

8. Funkcioniranje. Zahtjevima za planiranje i nadzor nad EMS, kao i spremnosti na reagiranje u izvanrednim situacijama, u tom poglavlju su i dodatni Zahtjevi kojim se u EMS integriraju i procesi projektiranja i nabavke.

9. Vrednovanje performansi. Zahtjevi norme ostaju isti: praćenje i mjerenje, vrednovanje usklađenosti sa zakonskim Zahtjevima, interne provjere i preispitivanje od strane uprave.

10. Poboljšavanje. Poglavlje donosi novi zahtjev koji se odnosi na demonstriranje stalnog poboljšavanja efektivnosti organizacije u vezi sa životnom sredinom.

Prilog A je informativan i sadrži detaljniji opis elemenata norme ponaosob i namijenjen je prvenstveno sprečavanju pogrešnih interpretacija norme. U prilogu B su prikazane veze između sadašnjeg i novog ISO 14001, kao i veze između novog ISO 14001 i PDCA (Plan-Do-Check-Act) modela.

Vremenski okvir revizije 

Plan revizije norme je:

  • Travanj 2014, DIS nacrt međunarodnog norme – na odobravanje nacionalnim organizacijama članicama
  • Kraj 2014. godine, nacrt definitivnog teksta norme „FDIS“ – na odobravanje nacionalnim organizacijama članicama
  • Kraj 2015. godine, izdavanje ISO 14001:2015
  • Kraj 2018. godine, završetak prijelaznog perioda za organizacije certificirane po sada važećoj verziji norme ISO 14001:2004

Očekivanja

Nova norma ISO 14001 će sadržavati neke nove zahtjeve koji bi organizacijama trebali pomoći da poboljšaju upravljanje životnom sredinom tako što će se što bolje uskladiti sa zakonskim Zahtjevima i tako što će o performansama u vezi sa životnom sredinom otvoreno, transparentno, cjelovito i bez obmanjivanja izvještavati javnost.

Priprema organizacije na novo izdanje norme

Organizacije koje već imaju certificiran sustav upravljanja okolišem prema Zahtjevima norme ISO 14001:2004 imat će rok za prelazak na novu verziju norme do kraja 2018. godine. Na raspolaganju je dovoljno vremena, ali to ne smije da uljulja organizacije. Sve naše klijente ćemo obavijestiti o izdavanju nove verzije norme i pravovremeno ćemo ih upoznati s postupkom prelaska. Novosti o novom izdanju norme ISO 14001 ćemo objavljivati na našoj Internet stranici.