Opseg akreditacije EMAS

SA
listina: SI-V-0001 / 2004-09-24
Uredba (ES) br. 1221/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2001
http://www.slo-akreditacija.si/