Što je umjeravanje i zašto ga uglavnom koristimo

Umjeravanje ili kalibracija je skup operacija, koje u određenim uvjetima stavljaju odnose među vrijednostima i pokazuje mjerni sustav ili vrijednosti što predstavljaju materijaliziranu mjeru ili referentni materijal i pripadajuće vrijednosti dobivene s etalonima (VIM 1993*, 6.11).

*VIM 1993: Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie, ukupno izdanje ISO/IEC/OIML/BIPM iz godine 1993.

Da auto moramo redovito voziti na servis, mijenjati ulje, svjećice, filtre i jednom godišnje odvesti ga tehnički pregled svima nama je to jasno. To zahtjeva zakon. Pored toga govorimo da je to dobro zbog naše sigurnosti te životnog vijeka i kvalitete vozila kojeg vozimo.

Da je mjerni instrument potrebno održavanje, servis, tehnički pregled itd., čak kad i nije u kvaru, nama je manje jasno . I dalje.

Kako se u automobilu potroše kočne obloge, svjećice, platine itd. tako i u mjernim instrumentima stare komponente od kojih je sastavljen. Za vrijeme uporabe, posebno kod pogrešne uporabe, pouzdanost instrumenta se smanjuje.

Te vremensko ovisne promjene, odnosno otkloni (angl. drift), smanjuju pouzdanost mjernih rezultata. To posebno vrijedi za kompleksne elektroničke mjerne instrumente, pri kojima su pojedini parametri međusobno ovisni na posve nepredvidljiv način.

To znači da očekivana točnost mjernog instrumenta možemo ograničiti samo na određeno vremenski period. Skoro svi proizvođači elektroničkih mjernih instrumenata zato ograničavaju valjanost objavljivanja mjernih rezultata (točnost mjerenja za pojedine parametre) na period od jedne godine, posebno samo na period od dvije godine, češće samo na nekoliko mjeseci. Upitne vremenski ovisne promjene se ne mogu izbjeći, možemo ih pravovremeno otkriti i računski korigirati ili pa mjerne instrumente sukladno podesimo (angl. adjustment) umjeravanjem (angl. calibration).

Pravilnim umjeravanjem mjernog instrumenta može se povećati proizvodnost, optimizirati izvore, osigurati konzistentnost, primjenjivost i kompatibilnost proizvoda ili usluga te njihovu primjenu bilo gdje na svijetu.