Nadzor mjernih instrumenata

Pod nadzorom podrazumijeva se posebna vrsta umjeravanja mjernog instrumenta s dodatnim funkcionalnim testiranjem koje određuje Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima, a može se provesti samo za one instrumente za koje su, sukladno Pravilniku o mjeriteljskim zahtjevima, već napravljena tipna ispitivanja i izdan certifikat o tipnom odobrenju.

Za nadzor mjernih instrumenata akreditirani smo po normi ISO/IEC 17020 (EN45004) kao nadzorni organ tipa A te proveli odluku o imenovanju za izvođenje postupka utvrđivanja sukladnosti, redovnih i izvanrednih ovjera mjerila električnih veličina, tlaka i ispušnih plinova (br. 306-4/2004, 10.03.2004.).