Nova međunarodna akreditacija o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja u elektroničke transakcije - eIDASNova međunarodna akreditacija o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja u elektroničke transakcije - eIDAS

Slovenska akreditacija nam je 30.lipnja 2017. dodijelila akreditaciju na području certificiranja kvalificiranih usluga
povjerenja prema Uredbi (EU) br. 910/2014 o elektronskoj  identifikaciji  za usluge povjerenja za elektroničke transakcije
- eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services).
Uredba eIDAS-a usvojena je s ciljem jačanja povjerenja u elektroničke transakcije na tržištu.
Omogućuje zajednički temelj za sigurnu elektronsku interakciju između građana, poduzeća i javnih tijela,
čime se povećava učinkovitost javnih i privatnih internetskih servisa, e-poslovanje i e-trgovine u Uniji.
Uredbom se propisuju uvjeti pod kojima države članice prepoznaju elektronsku identifikaciju fizičkih i
pravnih osoba uključenih u shemu  elektronske identifikacije sheme druge države članice;  utvrđuju se pravila
za usluge povjerenja, posebno elektronskih transakcija, te uspostavlja pravni okvir za elektronički potpisi,
elektronički pečat, elektroničke dokumente, elektroničke usluga preporučene  isporuke  u odnosu na usluge
u vezi potvrde za provjeru autentičnosti web stranice.

Više informacija potražite na web stranici www.siq.si

 

 

 

 
18. 08. 2017

Copyright © 2015 SIQ. Sva prava pridržana.