NOVOST-Sustav upravljanja imovinom - ISO 55001:2014Svaka organizacija mora svojom imovinom (sredstvima, resursima) upravljati optimalno i održivo, kako bi mogla ispuniti očekivanja kupaca i pronašla ravnotežu između rizika i troškovne učinkovitosti tijekom cijelog ciklusa upravljanja. Skup normi ISO 55000 služi upravljanju imovinom, moguće ih je integrirati u već postojeći sustav upravljanja i certificirati kako bi dokazala ispunjenost zahtjeva.

Organizacije se odlučuju za uspostavu sustava jer žele svojom imovinom upravljati na način koji će im donijeti dugoročnu vrijednost. Imovinom se smatraju materijalna (oprema, strojevi, nekretnine…) i ne materijalna sredstva (licence, prava na korištenje, intelektualno vlasništvo, ugled organizacije…). Upravljanje sredstvima služi za postizanje pojedinih ciljeva kao što su: usklađivanje postupaka, resursa i pojedinih funkcija, veća transparentnost, bolje razumijevanje i uporaba podataka i informacija, bolji dizajn, upravljanje rizicima povezanima sa sredstvima, razvojem kompetencija zaposlenih, i njihov veći angažman, bolju komunikaciju i interdisciplinaran timski rad.

Prva organizacija koja je u Sloveniji dobila certifikat ISO 55001 je BTC d.d.za djelatnost upravljanja s nekretninama i imovinom u vlasništvu poslovnih partnera u okviru podružnice BTC PROP. BTC je time nadogradila svoj sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom s elementima upravljanja imovinom.

 
08. 11. 2016

Copyright © 2015 SIQ. Sva prava pridržana.