Nova izdanja standarda za sisteme upravljanja

Tehnički i projektni odbori u okviru Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) provode reviziju ili pripremaju za izdavanje niz bitnih normi za sustave upravljanja.
Već 2015. godine će biti izdana norma za sustave upravljanja kvalitetom – ISO 9001 i za sustav upravljanja okolišem ISO 14001. Godinu dana kasnije, po prvi put kao međunarodna norma, biti će biti objavljena norma za sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu, koja neće nositi oznaku ISO 18001 (tu oznaku od 2004. godine nosi norma iz područja informacijskih tehnologija), već oznaku ISO 45001.

Prilikom revidiranja mora se poštovati uniformna struktura norme za sustave upravljanja, tzv. „struktura visokog nivoa“ koju je ISO uveo 2012. godine, u skladu s dokumentom ISO Guide 83, dodatak SL, o čemu su detalji objavljeni na www.iso.org. Ovo dodatno otežava postizanje konsenzusa među stručnjacima i usporava proces revidiranja. S aspekta ISO je upute su  jasne: „U budućnosti, u svim normama za sustave upravljanja morat će svim organizacijama biti dostupna standardna osnovna struktura, uključujući i standardnu terminologiju, da bi se eliminirale nepotrebne razlike, povećali efekti integracije i da bi se osigurala lakoća upotrebe“. Time će se, svakako, omogućiti veća sinergija kada se u organizaciji istovremeno primjenjuje više normi za sustave upravljanja.

Norme za sustave upravljanja izdane poslije 2012. godine usvojile su uniformnu strukturu norme, kao što su npr. ISO 39001:2012 Sustavi upravljanja – Sigurnost na putovima, ISO/IEC 27001:2013 – Informacijske tehnologije - Tehnike sigurnosti – Sustav upravljanja  sigurnošću informacija – Zahtjevi, kao i u 2014. godini izdana norma ISO 55001 Upravljanje imovinom – Sustavi upravljanja – Zahtjevi.

Više o
• revidiranom ISO 9001:2015
• revidiranom ISO 14001:2015
• prvom izdanju ISO 45001:2016
• izdanom ISO 27001:2013